logo WESTATRE - Gotowe domy modułowe jakości premium

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

„Promocja na otwarcie”

dalej Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Promocja na otwarcie”, zwanej dalej Promocją, jest WESTA TRE sp. z o.o. z siedzibą w Zielone Górze przy ul. Gorzowskiej 7, NIP 9731076583, KRS 0000889475, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem Promocji jest rozpowszechnienie informacji o otwarciu nowych biur regionalnych Organizatora oraz produktów przez Organizatora produkowanych.

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 25 marca 2023 roku do 15 kwietnia 2023 roku.

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.

5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 RABATY

1. Założeniem Promocji jest przyznanie rabatu w wysokości 5% upustu od ceny netto domu (dalej: Rabat) każdemu Klientowi, (dalej: Uczestnikowi), który spełni warunki uczestnictwa w Promocji zawarte w §3.

2. Rabaty nie sumują się.

3. Rabat przysługuje na wszystkie zamówione przez Klienta domy w okresie trwania promocji.

   §3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

   1. Promocja przeznaczona jest dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

   2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

   3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

   4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Rabatu Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:

   I. Przybyć na oficjalne otwarcie biura regionalnego Organizatora (dokładne terminy i miejsca eventów są lub będą ogłoszone m.in. na stronie Organizatora, w mediach społecznościowych oraz wybranych rozgłośniach radiowych).

   II. Wpisać się na listę promocyjną Organizatora, podając swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail). Lista dostępna będzie podczas eventu u wyznaczonego pracownika Organizatora.

   III. W ciągu 14 dni od wpisania się na listę promocyjną, złożyć zamówienie w formie umowy zakupu na wyprodukowanie, dostawę i montaż domu modułowego z oferty Organizatora.

   IV. Wpłacić zaliczkę/zadatek zgodnie z warunkami zamówienia.

   5. Rabat zostanie naliczony bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika Organizatora, iż Klient dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji.

   §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

   1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie.

   2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

   3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

   4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

   5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

   §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora www.westatre.pl, w siedzibie firmy oraz biurach regionalnych Organizatora.

   2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

   GRAN 169.500 zł (Netto)

   Dom modułowy o zwartej bryle z dachem dwuspadowym. Duże przeszklenie w fasadzie szczytowej wprowadza przestrzeń i światło do wnętrza. W...

   Obejrzyj ten model

   FURU 149.000 zł (Netto)

   Dom modułowy złożony z dwóch brył w kształcie litery L z dachem płaskim. Układ budynku stwarza naturalne miejsce do stworzenia...

   Obejrzyj ten model

   SKOG 127.300 zł (Netto)

   Kompaktowy dom, któremu nie można odmówić uroku. Został stworzony w odpowiedzi na potrzebę Klientów poszukujących niedrogich lecz funkcjonalnych rozwiązań. Mimo...

   Obejrzyj ten model

   LERK 179.000 zł (Netto)

   Dom modułowy o bardzo nowoczesnej bryle, złożony z dwóch bliźniaczych brył pokrytych dwuspadowymi dachami. Przesunięcie modułów stwarza miejsce do aranżacji...

   Obejrzyj ten model

   UTEN 269 000 zł (Netto)

   Ten niewielki lecz przestronny dom o nowoczesnej architekturze doskonale sprawdzi się jako miejsce wakacyjnego wypoczynku oraz dom do stałego zamieszkania....

   Obejrzyj ten model

   ASKE 251 000 zł (Netto)

   Dom modułowy ASKE łączy w sobie elementy najmodniejszego designu z wygodą użytkowania. Charakterystyczne przesunięcie modułów pozwala stworzyć przyjemną, intymną przestrzeń...

   Obejrzyj ten model

   LIND 419 000 zł (Netto)

   Dom modułowy LIND to tradycyjny dom mieszkalny zamknięty w nowoczesnej bryle. Dzięki zastosowaniu jasnej blachy budynek jest nietuzinkowy i na...

   Obejrzyj ten model

   ALM 437 000 zł (Netto)

      Nieskomplikowana bryła projektu ALM pozwala dopasować styl domu do preferencji Klienta. ALM wygląda atrakcyjnie zarówno w formie klasycznej jak...

   Obejrzyj ten model

   PROJEKT

   Projekt techniczny jest zoptymalizowany i nic nie jest pozostawione przypadkowi. Podczas projektowania i produkcji nie ma żadnych niespodzianek, ponieważ wszystko jest ustalane i zorganizowane z wyprzedzeniem i bardzo szczegółowo. Wszystkie materiały pochodzą od renomowanych producentów i spełniają nasze bardzo wysokie wymagania jakościowe.

   Procedury i operacje w zakładzie są powtarzalne i wysoce zoptymalizowane. W ten sposób oczywiście możemy zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy. Naszym celem jest zapewnienie nowoczesnych, ekologicznych, wygodnych i energooszczędnych domów.

   TECHNOLOGIA

   Domy prefabrykowane o konstrukcji drewnianej to produkty wysokiej jakości - trwałe, wygodne i wykonane zgodnie zamówieniem. Nasze domy modułowe oparte są na konstrukcji szkieletowej wykonanej z drewnianych belek dwuteowych Steico. Izolacja termiczna grubości 20cm sprawia, że budynek jest energooszczędny i spełnia wszystkie aktualne stawiane wymagania. Każdy z naszych projektów podzielony jest na parę modułów i może zostać dostarczony na Twoją działkę również w stanie wykończonym. Po stronie klienta pozostaje wykonanie fundamentów - punktów podparcia wskazanych w projekcie.